بابا و دخترش

بابا و دختراش

Wednesday, December 18, 2002


من دارم کم کم باور می کنم که يا اين بی بی سی بخشی از خبر هاشو از وبلاگ های فارسی می دزده يا اينکه مسئولين مسابقات اسکار از خواننده های پروپا قرص وبلاگ من هستند وگرنه چه دليلی داره که درست چند روز بعد از پيش بينی من(دوشنبه 9 دسامبر) در مورد کانديد شدن قسمت جديد فيلم Lord of the Rings برای دريافت اسکار بی بی سی همون مطلب رو بيان کنه ؟ شايد هم اطلاعات سينمايي من خيلی پيشرفت کرده و خودم خبر نداشتم . خوب از اين به بعد تصميم دارم که يک سری نقد فيلم (به شيوه هودر) رو هم به مطالب وبلاگم اضافه کنم. پس منتظر باشيد که دارم ميام.![نه بابا شوخی کردم خيلی که هنر کنم همين مطالب فعلی رو بنويسم. ]

1 Comments:

Anonymous Anonymous said...

runescape money runescape gold runescape gold runescape money buy runescape gold buy runescape money runescape money runescape gold wow power leveling wow powerleveling Warcraft Power Leveling Warcraft PowerLeveling buy runescape gold buy runescape money runescape items runescape accounts runescape gp dofus kamas buy dofus kamas Guild Wars Gold buy Guild Wars Gold lotro gold buy lotro gold lotro gold buy lotro gold lotro gold buy lotro gold runescape money runescape power leveling runescape money runescape gold dofus kamas cheap runescape money cheap runescape gold Hellgate Palladium Hellgate London Palladium Hellgate money Tabula Rasa gold tabula rasa money Tabula Rasa Credit Tabula Rasa Credits Hellgate gold Hellgate London gold wow power leveling wow powerleveling Warcraft PowerLeveling Warcraft Power Leveling World of Warcraft PowerLeveling World of Warcraft Power Leveling runescape power leveling runescape powerleveling eve isk eve online isk eve isk eve online isk tibia gold Fiesta Silver Fiesta Gold SilkRoad Gold buy SilkRoad Gold runescape accounts buy runescape accounts rs2 accounts buy rs2 accounts runescape power leveling rs2 power leveling FFXI Gil buy FFXI Gil gaia gold buy gaia gold buy dofus kamas buy dofus kamas dofus kamas runescape accounts buy runescape accounts rs2 accounts buy rs2 accounts runescape power leveling rs2 power leveling rs2 gold buy rs2 gold runescape

Tuesday, July 15, 2008 12:25:00 PM  

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home

| مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin


My blog is worth $11,855.34.
How much is your blog worth?