بابا و دخترش

بابا و دختراش

Saturday, January 10, 2004


از کلیه خوانندگان و بازدید گنندگان این وبلاگ به دلیل عکس فوق عذرخواهی می کنم. من خودم هم حال دبدن قیافه کریه المنظر هیچکدوم شون رو ندارم ولی اون OK بزرگ اون بالا شون منو کشته . شما فکر می کنید این چراغ سبز مهتابی برای کدوم امپریالیست استعمارگر فتنه برپاکن خونخوار ... برپاشده؟

0 Comments:

Post a Comment

<< Home

| مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin


My blog is worth $11,855.34.
How much is your blog worth?