بابا و دخترش

بابا و دختراش

Friday, November 28, 2003


بدو بدو که حراج اش کردم. بوقلمون شب شکرگذاریه. بدو که رئیس جمهورش بدبخت شد. آقا خانم بوقلمون یادت نره . بیا که تموم شد ...

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home

| مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin


My blog is worth $11,855.34.
How much is your blog worth?