بابا و دخترش

بابا و دختراش

Wednesday, November 19, 2003

گویا مسافرت جناب بوش به اطراف دنیا داره براش کلی دردسر ایجاد میکنه . اینجا که علاوه بر مخالفت هایی که مردم عادی به صورت برگزاری راهپیمایی ها و تظاهرات نشون دادند رفتار دوتا از نمایندگان مجلس که وسط حرف های بوش بلند شدند و به حرف هاش اعتراض کردند خیلی مورد بحث و گفتگو شد .

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home

| مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin


My blog is worth $11,855.34.
How much is your blog worth?