بابا و دخترش

بابا و دختراش

Friday, November 07, 2003

امروز بلاخره پولین هانسون بعد از 11 ه�ته زندان آزاد شدیادمه که اون موقع خواستم چیزی درباره اش بنویسم ولی بلاگر یاری نکرد . برا یاونهایی که احتمالا نمی دونند اون کیه باید بگم پولین هانسون یکی از نمایندگان مجلس استرالیا و رهبر حزب one nation در استرالیا بود که 11 ه�ته پیش به حکم دادگاه و به خاطر دلایل زیادی از جمله تخل�ات مالی در جریان انتخابات و چیز های دیگه به زندان ر�ت ولی حر�ی که طر�دارانش می زدند این بود که اون یک زندانی سیاسیه و احزاب مخال� اونها از جمله حزب حاکم به خاطر دلایل سیاسی این پاپوش رو براش دوخته اند

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home

| مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin


My blog is worth $11,855.34.
How much is your blog worth?