بابا و دخترش

بابا و دختراش

Friday, November 07, 2003


بعد از اهدای جایزه صلح نوبل به شیرین عبادی که خیلی سر و صدا کرد این هفته خبر اهدای جایزه صلح بنیاد صلح سیدنی به خانم دکتر حنان عشراوی که یک زن مسیحی فلسطینی و از مدافعان حقوق فلسطینی ها ست باعث سرو صدای زیاد و اعتراض بعضی افراد جامعه یهودیان استرالیا شد که از طرف مدافعان اوهم با یک طومار حمایت با حدود 8500امضا جواب داده شد.

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home

| مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin


My blog is worth $11,855.34.
How much is your blog worth?