بابا و دخترش

بابا و دختراش

Thursday, November 20, 2003

داغ ترین خبری که شنیدم این بود :از هر سه انگلیسی یک نفر معتقد است که جرج بوش احمق است:

اگه در متن خبر نوشته بود " از هر سه نفر ایرانی یکی معتقد است جرج بوش احمق است " اصلا باور نمی کردم . می دونید چرا چون در این صورت اون دونفر دیگه ناچار باید با هم همعقیده باشند که بوش احمق نیست در حالیکه در هیچ کجای ایران شما نمی تونید دوتا ایرانی پیدا کنید که در موضوعی 100% هم عقیده باشند!

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home

| مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin


My blog is worth $11,855.34.
How much is your blog worth?