بابا و دخترش

بابا و دختراش

Friday, August 15, 2003


هفته پيش که رفته بوديم شنبه بازار داشتم دنبال یه چراغ چشمک زن خوب برای دوچرخه ام می گشتم که چشمم افتاد به یکی از عروسک های کارتون شرکت هيولا ها که برای نیلوفر خریدم و همونجا دادم دست اش اول می پرسيد اين چيه گفتم به اش می گند هيولای يه چشم ولی صبر کن تا برسيم خونه تا برا ت بگم . سر راه هم رفتم دی وی دی اش رو گرفتم و اول اش که همه اش تعجب زده بود و می پرسيد "چه غار می کنند اينها؟ " ولی تا سرکله جناب مايک پيدا شد با خوشحالی دويد و رفت عروسک رو آورد و چسبوند به شيشه تلويزيون از اينجا به بعد ديگه ماجرا براش جالب شده بود و همه اش می پرسيد حالا چی گفت؟خلاصه اين کارتون شده آهنگ ملی خونه ما در اين هفته چون از صبح زود که پا می شيم تا آخر شب که می خواهيم بخوايم داريم هيولا ها رو تماشا می کنيم ( اين حرفم اصلا سياسی نيست بيخود به ما برچسب نچسبونيد !)جالبه که ديگه تقريبا داستان رو حفظ شده و گاه گاهی قسمت هايي ار ماجرا رو جلو جلو می گه مثلا الان دست مايک گير می کنه لای در ... واقعا که دست اين شرکت PIXAR درد نکنه با اين انيميشن های جالب اش . حالا ديگه بايد برم بدنبال کارتون بعدی يعنی همون در جستجوی نيمو ( خوشبختانه عروسک اين رو مجانی بدست آورديم )

1 Comments:

Blogger Adi said...

Oes Tsetnoc one of the ways in which we can learn seo besides Mengembalikan Jati Diri Bangsa. By participating in the Oes Tsetnoc or Mengembalikan Jati Diri Bangsa we can improve our seo skills. To find more information about Oest Tsetnoc please visit my Oes Tsetnoc pages. And to find more information about Mengembalikan Jati Diri Bangsa please visit my Mengembalikan Jati Diri Bangsa pages. Thank you So much.
Oes Tsetnoc | Semangat Mengembalikan Jati Diri Bangsa

Thursday, November 26, 2009 12:33:00 AM  

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home

| مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin


My blog is worth $11,855.34.
How much is your blog worth?