بابا و دخترش

بابا و دختراش

Wednesday, August 06, 2003

باز هم همون بحث قديمی...


من برای خودم يک تئوری دارم که توی زندگی ام زياد ازش استفاده می کنم . شايد از نظرخيلی ها غريب باشه ولی من معتقدم که همه چيز هايي که در اطراف ما هستند چه جاندار و چه بی جان يه نوعی يک ميدان مجازی در اطراف خودشون ايجاد می کنند که شايد از نظر ظاهر بشه به ميدان الکتريکی يا مغناطيسی تشبيه اش کرد و اين ميدان ها می تونند روی همديگه تاثير جاذبه يا دافعه (تقويت يا تضعيف)بگذارند. نمونه اش اينکه وقتی شما يک گل خيلی قشنگ و خوش بو رو ببينيد غير ممکنه جذب اش نشيد و اون رو ناديده بگيريد.حتی خود ما آدم ها اين چنين ميدانی داريم و بعضی ها رو به خودمون جذب می کنيم و بعضی ها رو دفع می کنيم. شدت اين جذب و دفع برای زمانهای مختلف و موارد مختلف متفاوته و يکسان نيست ولی امکان داره در مواردی به صفر برسه و اون زمانيه که ديدن يک آدم مثل ديدن يک سنگ معمولی هيچ اثری روی شما نذاره.به عبارت دیگه تا وقتی میدان شيي روی ميدان شي ديگه تاثير نذاره (چه تضعيف و چه تقويت) از طرف اون احساس نمی شه.

جای مرحوم لامپ خالی (اگه می خوايد بدونيد که بعد از اونهمه تئوری ها لامپی به خورد مردم دادن و مخ مردم رو روانه فرغون کردن حالا کجا ست و مشغول چه کارييه (1 و 2 و 3) اينجا رو کليک کنيد))

برگرديم سر بحث خودمون. بنظر من
1- هر نوع تبادل نظر وگفتگو چه بطور رودررو يا از طريق وسايل ارتباطی نظيرتلفن و ايميل و چت و وبلاگ نويسی و کامنت دادن و ... يک جور گسترش يا بسط دادن ميدان است
2- هر کسی در عين تمايل به تقويت و گسترش ميدان خودش دوست داره حريم شخصی ميدان خودش رو ازتضعيف شدن توسط ميدان ديگران حفظ کنه
3- هر نوع تلاش برای نفوذ در يک ميدان يک نوع عکس العمل در رو ازطرف ميدان مقابل بوجود می آره(قانون عکس العمل)
4-يک سيستم متشکل ازحداقل سه شی دارای ميدانهای غير صفر می تونه يک سيستم آشوبی باشه ( به عبارت خيلی خيلی ساده پيش بینی وضعيت اون در زمانهای آينده کار بسيار بسيار مشکليه)

اما نتيجه اي که اين بحث درباره وبلاگها برای من داره اينه
الف) هر کسی که وبلاگ می نويسه سعی در ترويج نظرات يا احساساتي داره که با نفوذ کردن در ميدانهای ديگه باعث تقويت ميدان خودش می شه و می دونه که ممکنه مطالب اش مورد تاييد يا انتقاد ديگران قرار بگيره.
ب) نفوذ يک ميدان در ميدان ديگه (تقويت يا تضعيف) می تونه کند باشه يا تند ولی معمولا نفوذ های تند پر تنش اند و زودگذر در حاليکه نفوذ های کند کمتر ايجاد تنش می کنند و با دوام تر اند . مثلا در جوامع انسانی لحن سخن گفتن می تونه کند بودن يا تند بودن نفوذ رو نشون بده
ج) عکس العمل يک ميدان به نيروهايي که از ميدانهای ديگه به اش وارد می شوند (بطور خيلی زيادی) بستگی داره به سابقه قبلی ارتباط اونها ( سيستم حافظه دار است ) در نتيجه عکس العمل افراد به نوع روابط افراد با هم مربوط می شه مثلا گرفتن يک پيغام انتقادی (فيدبک) از يک دوست يا همسر رفتار کاملا متفاوتی رو با گرفتن همون پيغام از يک فرد غريبه ايجاد می کنه
د) اين سيستم يک سيستم متغيير با زمانه يعنی ممکنه يک عملی در يک زمانی يک عکس العملی رو ايجاد کنه ولی در زمان ديگه همون عمل عکس العملی کاملا متفاوت با اون رو بوجود بياره
ه )علاوه بر همه اينها اين سيستم غير خطي است يعنی اينکه اگر 1 بار يک نفر رو نشگون بگيريد ميزان داد و فريادی که راه می اندازه می تونه هيچ ربطی به عکس العملی نداشته باشه که اگه 100 نشگون اش می گرفتيد از خودش نشون می داد.

اين قصه سر دراز دارد ....

0 Comments:

Post a Comment

<< Home

| مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin


My blog is worth $11,855.34.
How much is your blog worth?