بابا و دخترش

بابا و دختراش

Wednesday, August 06, 2003


آب و هوای نيمکره شمالی امسال انگار خيلی گرم شده . اين عکس رو هم به ياد همه دوست های عزيزی که ساکن ديار عشاق هستند می ذارم اينجا بخصوص آشپزباشی عزيز که اين روزها حواس اش فقط جمع انقلاب مشروطه است.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home

| مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin


My blog is worth $11,855.34.
How much is your blog worth?