بابا و دخترش

بابا و دختراش

Friday, August 08, 2003مثل اينکه ويروس تئوری پردازی توی دفتر کار ما حسابی منتشر شده. امروز يک بحث شديد اينجا در گرفته بود بر سر اينکه قبل از Big Bang چی وجود داشته و Big Bang چطور بوجود آمد که در نهايت منجر به اين نتيجه شد:
There was a big King Kong before the Big Bang and someone hit his balls together and the Big Bang happened!

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home

| مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin


My blog is worth $11,855.34.
How much is your blog worth?