بابا و دخترش

بابا و دختراش

Friday, August 22, 2003

در تکميل مطلب پايينی بايد بگم:
1- رصد کردن مريخ در نيمکره شمالی هم امکان پذيره فقط بايد زمانش رو توی جدول های مربوطه پيدا کنيد اما توی نيمکره جنوبی فرصت بهتری برای ديدن اش هست برای همين اگه امکان اش هست يه سری بياييد اينجا با هم ديد بزنيم :-)به اين می گويند دعوت نامه رسمی!
2- نزديک ترين فاصله مريخ به زمين درچهارشنبه شب 27 آگوست ( و همينطور صبح 28 آگوست) به وقت استراليا است که در کمترين فاصله در طی 60 هزار سال با يکديگر خواهند بود
3- بهترين زمان ديدن اون بسته به موقعيت جغرافيايي شهر محل سکونت شما فرق می کنه که می تونيد از اين جدول پيداش کنيد ولی در هر حال چهارشنبه شب هفته آينده رو فراموش نکنيد
Mars Watch 2003 - Sunset & Mars Rise
Times

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home

| مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin


My blog is worth $11,855.34.
How much is your blog worth?