بابا و دخترش

بابا و دختراش

Wednesday, January 30, 2002

اين همفري هم خيلي با مزه است. روز شنبه آمده بود توي پارك شهر و برنامه داشت. همه بچه ها هم دورش جمع شده بودند . هر كاري كه مي‌خواست برايش مي‌كردند بدون اينكه يك كلمه حرف بزند! همفري حرف نمي زند پانتوميم هم بازي نمي‌كند اما مقصودش را بهتر از هر كس ديگري مي‌رساند البته يك همكار هم دارد كه كمك‌اش مي‌كند از موسيقي هم به درستي كمك مي‌گيرد. مطالبي را به بچه ها ياد مي‌دهد كه ياد دادنش با روش معمول ما خيلي سخت است شايد هم غيرممكن باشد . ما معمولا براي ياد دادن چيزي به كسي راحت ترين كار را مي‌كنيم يعني فقط از زبان مان استفاده مي‌كنيم و چيز هايي را به زبان مي‌آوريم كه شايد خود ما در انجام دادنش مشكل داريم اما طوري وانمود مي‌كنيم كه انگار هيچ وقت اشتباهي نكرديم ساده بگويم دروغ مي‌گوييم و در همان حال از ديگران مي‌خواهيم كه دروغ نگويند . اما راز محبوبيت همفري در اين است كه سعي مي‌كند يك موجود استثنايي باشد ولي از راه درستش. همفري يك خرس واقعي نيست( اين را حتي بچه ها هم مي دانند) هيچوقت هم ادعا نمي‌كند كه يك خرس واقعي‌است. همفري يك هنرپيشه است که نقش اَش را ماهرانه اجرا مي‌كنند سعي نمي کند کسي را گول بزند موجودي است درحد ادراک مخاطبانش و نزديک به آنها . ماجراهايش جالب است و جذاب و البته آموزنده. تا به حال فکر نکرده بودم که اگر روزی همفری بيايد و بگويد باور کن من يک خرس واقعي ام چه عکس العملی نشان مي دادم. شايد دفعه اول به شوخي اش مي خنديدم. اما دفعه بعد مطمئن مي شدم که يا مست کرده يا فکر مي کند من احمق هستم. اما دفعه سوم ديگر تبديل مي شد به يکي از همان اشباحي که بچه ها شبها در تاريکي مي بينند.
نمي دانم چرا بعضي ها دربين ما که اتفاقا هنرپيشه هاي خوبي هم هستند اصرار دارند جزو اشباح باشند (اگر وبلاگي به اين نام وجود دارد از صاحب اش معذرت مي خواهم مقصود من مسلما ايشان نيست) فرقي نميکند شبح خوبي باشي يا بد .هرکدام که باشي زحمت هايت را بهدر داده اي کافي است کسي بفهمد که موجودي خيالي بيش نيستي آنوقت تمام حرفهايت از بين مي رود درست مثل خانه اي که در زمين سست ساخته شده باشد . پس بياييد شبح نباشيم . اما اگر دوست داريد شبح بمانيد يادتان نرود که مهلت اشباح فقط تا صبح است . آيا صبح نزديک نيست؟

1 Comments:

Anonymous Anonymous said...

If you are looking wow power leveling, buy warcraft gold as well as WOW Power Leveling and World Of wow levelingWhen you need someone to listen,FFXI Gil, I'll be there. When you need a hug, cheap FFXI Gil,I'll be there. When you need someone to hold your hand, I'll be there. When you need someone to wipe your tears, guess what? I'll be there. William Shakespeare

Saturday, February 14, 2009 2:56:00 PM  

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home

| مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin


My blog is worth $11,855.34.
How much is your blog worth?