بابا و دخترش

بابا و دختراش

Friday, October 20, 2006

-چیه چرا اخم هات تو همه؟

-هیچی بابا!
-کشتی هات غرق شدند؟

-نوچ
-خونه ات آتیش گرفته ؟

-نه
-زدی به کسی یا کسی زده به ات؟

-نه بابا!
-نکنه قطار از روت رد شده؟

- خدا نکنه!
-پس لابد تو راه کله پا شدی؟

- نــــــــــــــــــــــه خیر
-خوب بابا حالا چرا داد می زنی...ببینم از بلندی نیوفتادی؟

-نه به جون شما
-هــــــان ... گرفتم لاید یارو با موتور از روت رد شده! شایدم تو از رو موتور یارو!


-هان ؟! .... نه بابا
-پس نکنه هواپیما خورده تو برجکت؟

-لا اله...
- ببینم نکنه ماشینت رفته هوا ! شایدم


زیر آب؟

-نه عامو
-فهمیدم لابد موتورت گیریپاچ کرده؟

-گیری چی چی؟! .... نه بابا اصلا موضوع این حرفها نیست
-خوب بابا زودتر می گفتی ...غصه نخور. بلاخره یا خودش می آد یا نامه اش!!

-اأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأه. حوصله ام و سر بردی ها بلاخره بس می کنی یا نه؟
-خوب بابا یه کلوم بگو چته .

بابا جون تو کیبردم علف سبز شده! حالا خیالت راحت شد؟

0 Comments:

Post a Comment

<< Home

| مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin


My blog is worth $11,855.34.
How much is your blog worth?