بابا و دخترش

بابا و دختراش

Sunday, June 25, 2006


از ماجرا های من و نيلوفر
من: نيلوفر برات تعریف کردم که ديروز عصر که از دانشگاه بر می گشتم يه کانگرو رو تو خيابون ديدم؟
نيلوفر: نه!
من: آره کانگروهه راهشو گم کرده بود اول رفت تو حياط يه خونه بعدش هم پريد آن ور خيابون و رفت تو پارک جنگلی.
نيلوفر: بابا مگه کانگرو ها هم می رند دانشگاه?
من :​ :-)

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home

| مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin


My blog is worth $11,855.34.
How much is your blog worth?