بابا و دخترش

بابا و دختراش

Wednesday, April 06, 2005

کوییز روز : جمله زیر از کیست:"نمى شود عده اى بدون نظر مردم تصميمى را بگيرند و بخواهند
تصميم را تعميم دهند و آن را بر ديگران تحميل كنند "

الف) هاشم آقاجری

ب ) محسن میردامادی

ج) علی اکبر ولایتی

د)آیت الله حسنعلی منتظری

جواب : اینجا
خدا پدر و مادرت رو بیامرزه
بیست و چند ساله که مردم دارند سعی می کنند همین رو به بعضی ها حالی کنند ولی انگار حرف تو گوششون نمی ره که نمی ره.

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home

| مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin


My blog is worth $11,855.34.
How much is your blog worth?