بابا و دخترش

بابا و دختراش

Wednesday, September 29, 2004

کوییز:
1-انتخابات ریاست جمهوری امریکاآخرهای امسال برگزار می شه.
2- انتخابات سراسری در انگلستان چند ماه دیگه برگرار می شه و تونی بلر به دلیل سیاست هاش در جنگ عراق مجبور به دفاع از خود در کنگره حزب خودشه.
3-نخست وزیر استرالیا اعلام برگزاری انتخابات سراسری در تاریخ 9 اکتبر 2004را کرده درحالیکه بر طبق قانون برای اینکار فرصت بیشتری داشت و این در شرایطی است که دولت جان هوارد به دلیل سیاست های خارجی بخصوص شرکت جنگ عراق و سیاست های سخت گیرانه در برابر پناهندگان و سیست های داخلی درباره آموزش عالی و بیمه اجتماعی تحت انتقاد شدیده. فکر می کنید احتمال چه مشکلی باعث شده که جناب نخست وزیر انتخابات اش رو جلو بیندازه
4-فکر می کنید که طرح بعدی رهبران فعلی این سه کشور در صورت پیروزی در انتخابات حمله به کدوم یکی از کشور های زیر باشه:
الف) کره شمالی
ب) سوریه
ج) ایران
د) اسرائیل

0 Comments:

Post a Comment

<< Home

| مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin


My blog is worth $11,855.34.
How much is your blog worth?