بابا و دخترش

بابا و دختراش

Sunday, April 04, 2004

روز جالبی است امروز: روز 4 ام از ماه 4 ام از سال 2004 که معمولا اینجوری می نویسندش 04/04/04. گویا تا 7-8 سال دیگه این بازی ادامه داره. امروز رو هم قراره که به جمع ایرانی ها دیگه بیوندیم برای مراسم 13 بدر که هر سال اینبجا با یکی دو روز تاخیر در نزدیکترین آخر هفته به اون روز انجام می شه(البته من و نیلوفر و مامان اش منتظر این تاخیر نشدیم و همون روز سیزده بدر واقعی سیزده رو بدر کردیم و سبزه رو به آب انداختیم و انار حسابی هم خوردیم ) . توی ویلاگ صفا مردی از لوس آنجلس هم دیدم که برنامه های مفصلی در اونجا تدارک دیده شده بود و باز هم طبق یک سنت قدیمی ایرانی ها دو گروه شدند و یک عده این یکشنبه رو جشن گرفتند و عده دیگه اون یکی رو خوب اینجا هم بایستی همه ویژگی ها یکجا دید!به قول هودر این هم غرغر آخر.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home

| مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin


My blog is worth $11,855.34.
How much is your blog worth?