بابا و دخترش

بابا و دختراش

Wednesday, March 10, 2004

خیلی وقته که ننوشتم فکرکنم 14-15 روزی شده باشه. برای همین دوباره تابپ کردن برام سخت شده ;-) خیلی خبرها ست که می خوام بنویسم. از نی نی خاله نگین اینها گرفته تا علاقمند شدن شدید نیلوفر به مدرسه بعد از اون نارحتی های اولیه اش ولی گرفتاریهای فراون و فصلی تا حالا فرصت رو از من گرفته بود.
امروز یادم آمد که تا آمدن بهار دوباره 10 روز بیشتر نمونده ودوباره وقتشه که بیام و کانترم رو راه بندازم مبادا چلچله ها خواب بمونند!اینم به خاطر گل روی شما و چلچله ها:
چلچله بیدار شید آماده باشید تا آومدن بهار 10 روز دیگر بیشتر نمونده.

1 Comments:

Blogger Adi said...

Oes Tsetnoc one of the ways in which we can learn seo besides Mengembalikan Jati Diri Bangsa. By participating in the Oes Tsetnoc or Mengembalikan Jati Diri Bangsa we can improve our seo skills. To find more information about Oest Tsetnoc please visit my Oes Tsetnoc pages. And to find more information about Mengembalikan Jati Diri Bangsa please visit my Mengembalikan Jati Diri Bangsa pages. Thank you So much.
Oes Tsetnoc | Semangat Mengembalikan Jati Diri Bangsa

Thursday, November 26, 2009 12:31:00 AM  

Post a Comment

<< Home

| مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin


My blog is worth $11,855.34.
How much is your blog worth?