بابا و دخترش

بابا و دختراش

Monday, December 01, 2003


این جا بجه های مدرسه ای سال آخر دبیرستان که درس شون تموم می شه پایان تحصیلات شون و شروع رسیدن به سن قانونی رو با یک برنامه جشنی به اسم schoolies اعلام می کنند که از پر دردسرترین روزهای سال برای پلیس استرالیا ست. متاسفانه توی این مراسم مصرف مواد مخدر و الکل بدون حد و حساب همین طور داشتن سکس بی ملاحظه ( این اصطلاح فارسی رو امروز از بی بی سی یاد گرفتم )از مهمترین برنامه هاست . این پایین هم چندتا از ماجرا های مربوط به اون رو می بینید

Arrests double as southern schoolies join Qld party

Qld cop stood down

Police to be interviewed over Schoolies claim

Wrong side of the law

1 Comments:

Blogger Adi said...

Oes Tsetnoc one of the ways in which we can learn seo besides Mengembalikan Jati Diri Bangsa. By participating in the Oes Tsetnoc or Mengembalikan Jati Diri Bangsa we can improve our seo skills. To find more information about Oest Tsetnoc please visit my Oes Tsetnoc pages. And to find more information about Mengembalikan Jati Diri Bangsa please visit my Mengembalikan Jati Diri Bangsa pages. Thank you So much.

Saturday, November 21, 2009 11:03:00 AM  

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home

| مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin


My blog is worth $11,855.34.
How much is your blog worth?