بابا و دخترش

بابا و دختراش

Monday, December 01, 2003

درست حدس زدید این حادثه مربوط به استرالیا ست . خوشبختانه اتوبوس در اون لحظه خالی بود و کسی زخمی یا کشته نشد

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home

| مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin


My blog is worth $11,855.34.
How much is your blog worth?