بابا و دخترش

بابا و دختراش

Monday, December 01, 2003کوییز1- به نظر شما تصویر فوق مربوط به حادثه ای در کدام کشور است ؟
الف) استرالیا
ب ) برزیل
ج) جامایکا
د) دومنیکن

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home

| مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin


My blog is worth $11,855.34.
How much is your blog worth?