بابا و دخترش

بابا و دختراش

Monday, December 01, 2003

این سه نفر هم کاندیداهای حزب مخالف دولت فعلی استرالیا بودند برای رهبری حزب و رقابت با جناب نخست وزیر فعلی یعنی جان هوارد. بنظر شما کدوم یکی شون انتخاب شد؟
Mark Latham Kevin Rudd Kim Beazley

جوابتون درسته همونکه مشغول حمل سطل زباله است.

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home

| مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin


My blog is worth $11,855.34.
How much is your blog worth?