بابا و دخترش

بابا و دختراش

Tuesday, October 07, 2003

از طرف شهرداری دستور دادند که همه خونه ها بايستی مجهز به سنسور تشخيص دود smoke detector بشند. چند هفته پيش صاحب خونه ( همه که مثل هاله خونه دار نيستند که) آمد و نصب اش کرد نتيجه اينکه هر وقت داريم برای صبحانه نون تست برشته می کنيم جيغ اش در میآد و بايد بدويم بريم تا همسايه ها رو بيدار نکرده آلارمش رو خاموش کنيم. رفتم تو فکر يک دستگاه تشخيص دوست از دشمن برای تستر و آلارم مون . از همون مدلی که توی هواپيما های جنگی استفاده می شه. کسی سراغ نداره؟

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home

| مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin


My blog is worth $11,855.34.
How much is your blog worth?