بابا و دخترش

بابا و دختراش

Tuesday, September 30, 2003همیشه به آدم هايي که بليط بخت آزمايي می خريدند به چشم آدم های سادلوح يا خوش باور نگاه می کردم. آخه آدم چقدر بايد ساده باشه که باور کنه اون یک دونه بليطی که خريده همون بليط استثناييه که ميون ميليونها بليط ديگه اون رو برنده یک کوه اسکناس می کنه. اما يکی دو هفته پيش که داشتم با نيلوفر و مامانش می رفتيم گردش يکهو صحبت این بليط ها شد و مامان نيلوقر پرسيد که اينها چطوريه و چه کار بايد با هاش کرد و بلاخره تصميم گرقتيم يکدونه ازيک دلاری هاش رو بخريم و امتحان کنيم. از پسرک روزنامه فروش خواستم برام توضيح بده که از بين اون همه کارت هر کدوم اش چه مدليه وجزئيات اش چيه و از نگاهش بخوبی می فهميدم که اون هم به من بچشم يک آدم ساده لوح و هالو نگاه می کنه . برام گفت که بايد قسمت خاصی از کارت رو با سکه خراش بدی و اگه از بین 9 تا عددی که ظاهر می شه 3 تاش عين هم باشه برنده همون مبلغ می شيد و با لبخند اضافه کرد اگه خوش شانس باشيد ممکنه يک دلار يا دو دلار ببريد . کارت رو خريدم و دادم دست مامان نيلوفر و مطالبق دستورات عمل کرديم و نتيجه اينکه اولين کارت ما برنده 5 دلار شد!
تصميم گرفتيم که اين پول و هرچی ديگه رو که برديم بگذاريم برای همين بازی و نتيجه اينکه تا ديروز که آخرين سکه باقی مونده خرج شد حدود 20 دلاری بازی کرده بوديم که البته فقط همون يک دلار اوليه اش از خودمون بود که اون رو هم بلاخره باختيم ولی اين نکته اش برام جالب بود که اگه همون اولين بار که کارت رو خريده بوديم می باختيم کلی ناراحت می شديم ولی حالا که بعد از چندين بار بردن و باختن بلاخره همه اون میلغ رو باختيم ديگه اونقدر ناراحتی نيستيم. گرچه در هر دو صورت يک دلار باختیم. اين ها رو نوشتم تا مقصود نوشته پايينی رو از ترتيب وقوع حوادت بيان کنم.
خنک آن قماربازی که بباخت هر چه بودش
بنماند هيچش الا هوس قمار ديگر

1 Comments:

Anonymous Anonymous said...

runescape money runescape gold runescape gold runescape money buy runescape gold buy runescape money runescape money runescape gold wow power leveling wow powerleveling Warcraft Power Leveling Warcraft PowerLeveling buy runescape gold buy runescape money runescape items runescape accounts runescape gp dofus kamas buy dofus kamas Guild Wars Gold buy Guild Wars Gold lotro gold buy lotro gold lotro gold buy lotro gold lotro gold buy lotro gold runescape money runescape power leveling runescape money runescape gold dofus kamas cheap runescape money cheap runescape gold Hellgate Palladium Hellgate London Palladium Hellgate money Tabula Rasa gold tabula rasa money Tabula Rasa Credit Tabula Rasa Credits Hellgate gold Hellgate London gold wow power leveling wow powerleveling Warcraft PowerLeveling Warcraft Power Leveling World of Warcraft PowerLeveling World of Warcraft Power Leveling runescape power leveling runescape powerleveling eve isk eve online isk eve isk eve online isk tibia gold Fiesta Silver Fiesta Gold SilkRoad Gold buy SilkRoad Gold runescape accounts buy runescape accounts rs2 accounts buy rs2 accounts runescape power leveling rs2 power leveling FFXI Gil buy FFXI Gil gaia gold buy gaia gold buy dofus kamas buy dofus kamas dofus kamas runescape accounts buy runescape accounts rs2 accounts buy rs2 accounts runescape power leveling rs2 power leveling rs2 gold buy rs2 gold runescape

Tuesday, July 15, 2008 10:28:00 AM  

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home

| مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin


My blog is worth $11,855.34.
How much is your blog worth?