بابا و دخترش

بابا و دختراش

Tuesday, July 22, 2003

آگه گفتيد چرا ايرانی ها آدم های باهوشيند؟ ( به جمله آخر توجه کنيد)

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home

| مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin


My blog is worth $11,855.34.
How much is your blog worth?