بابا و دخترش

بابا و دختراش

Monday, July 28, 2003


اخبار امروز خبر از پايان ماجرای شورش در فيليپين می داد ورئيس جمهورخندان و شاداب فيليپين ( خانم گلوريا آرئوو) با خوشحالی از پيروزی دموکراسی خبر می داد. ( نمی دونم اين خانم اسم اش رو از شخصيت داستان خورشيد عريان آسيموف قرض گرفته يا آسيموف اسم اين خانم رو دزديده) اهميت اين مسئله برای استراليايي ها اونجا بود که تعدادی از اتباع استراليا و همينطور شخص سفير استراليا جزو افراد گروگان گرفته شده بودند. که البته با توجه به فعاليت های جديداستراليا در منطقه و تبديل شدند به کلانتر محله اينگونه نتايج زياد جای تعجبی نداره.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home

| مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin


My blog is worth $11,855.34.
How much is your blog worth?