بابا و دخترش

بابا و دختراش

Saturday, July 26, 2003

اين هم صورت مسئله ای که گل آقا براش توی کامنت پست پايينی راه حل داده بود اگه کس دیگه ای هم راه حل داره بنويسه (مشق شبم نيست . مطمئن باشيد)
صورت مسئله اينه: يک مثلث قائم الزاويه را با داشتن ارتفاع و ميانه وارد بر وتر رسم کنيد

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home

| مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin


My blog is worth $11,855.34.
How much is your blog worth?