بابا و دخترش

بابا و دختراش

Saturday, July 26, 2003


با نيلوفر و مامانش رفته بوديم بازار ميوه که آخر های هفته نزديک خونه ما برپا می شه. طبق معمول من و نيلوفر مشفول سير و سياحت بوديم و مامانش هم مشغول خريد ميوه و سبزی و چيزهای ديگه. ديدم که آخر بازار چند تا اسب مينياتوری هست برای سواری بعضی بچه ها هم با علاقه می رفتند و سوار می شدند . خيلی موجودات جالبيه اند و البته خيلی هم گرون قيمت اند.

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home

| مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin


My blog is worth $11,855.34.
How much is your blog worth?