بابا و دخترش

بابا و دختراش

Thursday, October 26, 2006

خری با هاله نور یا ناشی گری در استفاده از نرم افزار؟

بعد از خوندن ماجرای الاغی که باعث بسته شدن شرق شد خیلی دلم می خواست تا اون کاریکاتور رو ببینم تا اینکه بلاخره اینجا و اینجا چشمم به جمال اش روشن شد. اولین چیزی که به نظرم آمد این بود که اینکه هاله نور نیست! این دست گل کارکاتوریست ناشی در استفاده از نرم افزاره.
اگه به عکس خوب نگاه کنید می بینید که خونه زیر پای اسب سفید خاکستری رنگه در حالیکه بقیه خونه ها یا سیاه هستند یا سفید در ضمن گوشه بعضی از خونه های سفید یه کمی رنگ خاکستری دیده می شه مثل خونهG2 , G4 . خوب اگه تا به حال عکسی رو توی paint ویندوز دستگاری کرده باشید می دونید که بعضی وقت ها رنگهای داخل عکس در اثر تبدیل فرمت جابجا می شند مثلا رنگ سفید خاکستری می شه. جناب کاریکاتوریست ناشی هم همین اشتباه رو کرده اول آمده یه عکسی رو از یه جایی ور داشته بعد خواسته دستکاری اش کنه دیده که رنگ هاش قاطی شده! مجبور شده که پاک کن برداره و جاهای خاکستری رو سفید کنه این وسط هم کلی شلوغ پلوغ بازی در اورده از جمله اینکه وقتی حاشیه پایین رو رنگ صورتی می زده حواس اش نبوده که رنگ ها به خونه H1 هم نفوذ کرده . بعد هم آمده یه کله یابو رو بچسبونه روی تنه اسب سیاد دیده که کلی دور وبرش رو خراب می کنه ناچار اونها رو هم ماستمالی کرده که این توهم هاله نور بوجود آمده و روزنامه ای رو خونه خراب کرد.
بابا جون وقتی دارید کپی رایت دزدی می کنید حواس تون رو بیشتر جمع کنید تا گند نزنید به همه جا!

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home

| مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin


My blog is worth $11,855.34.
How much is your blog worth?