بابا و دخترش

بابا و دختراش

Friday, January 16, 2004

الفبای دیپلماسی- دروس عملی برای احراز پست وزارت امور خارجه:
درس اول - نحوه پوشیدن اورکت برای شرکت در مراسم استقبال رسمی
مطابق شکل های زیر عمل کنید و در تمام مدت ماسک سنگی(اصطلاح وضع شده از دوران ناپلئون) را از صورت خود بر ندارید در ضمن به دلایل امنیتی در تمام این مدت یکی از افراد بایستی در فاصله بسیار نزدیک و در پشت سر شما قرار گرفته و عملکرد شما را مو به مو تقلید نماید. عکس ها بر گرفته از ایسنا

مردی برای تمام فصول سرد سال.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home

| مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin


My blog is worth $11,855.34.
How much is your blog worth?