بابا و دخترش

بابا و دختراش

Wednesday, January 21, 2004


امروز نیلوفر برای اولین بار بدون کمک یک کلمه رو خوند که برای یک دختر 4 ساله پیشرفت بزرگیه. داشتم وسایلم رو جمع می کردم که بیام سر کار دیدم آمده پیش من و می گه بابایی نگاه کن اینجا نوشتهNOدیدم که میکروفون KARAOKE اش رو آورده و دکمه روشن و خاموش اش رو سروته گرفته طوری که ON به صورت NO خونده می شه! باید به مادرش بگم حالا که دختر مون خوندم رو از NO شروع کرده بیچاره خواستگاراش که باید هی تند و تند جواب NO بشنوند!!

0 Comments:

Post a Comment

<< Home

| مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin


My blog is worth $11,855.34.
How much is your blog worth?