بابا و دخترش

بابا و دختراش

Sunday, September 07, 2003


Father's Day FAQ
1- روز پدر در فرهنگ غرب چه تاریخی است ؟ و چرا؟
امروز روز پدر در استرالیا است که همیشه اولین یکشنبه ماه سپتامبره. روز پدر در امریکا و کانادا و انگلیس سومین یکشنبه ماه ژوئن هست و بعضی از کاتولیک ها هم روز19 ماه مارچ رو
به عنوان روز پدر جشن می گیرند که روز تولد یوسف نجار بود که عقیده بعضی از اونها ها پدر مسیح بود!(مگه مسيح پدر هم داشته ؟)
2- پدر کيست؟
بعضی ها عقيده دارند پدر همون موجودیه که ديرتر از همه از خواب پا می شه و کارش خوندن روزنامه ومصرف آبجو و تماشای تلویزيونه وطرز کار با جارو برقی و ماشین لباس شویی رو نمی دونه حتی ظرف ها رو بلد نیست درست بشوره وخشک کنه. ولی در عوض در بعضی ها هم عقيده ديگری دارند که درقالب شعر بيان شده :

What Is A Dad?

A Dad is a person who is loving and kind
And often he knows what you have on your mind.
He's someone who listens, suggests, and defends
A dad can be one of your very best friends!
He's proud of your triumphs, but when things go wrong
A dad can be patient and helpful and strong
In all that you do, a dad's love plays a part
There's always a place for him deep in your heart
And each year that passes, you're even more glad
More grateful and proud just to call him your dad!
Thank you, Dad... for listening and caring
for giving and sharing, but, especially, for just being you


تقديم به همه بابا های عالم از جمله همه بابا های وبلاگ نویس

1 Comments:

Anonymous Anonymous said...

runescape money runescape gold runescape gold runescape money buy runescape gold buy runescape money runescape money runescape gold wow power leveling wow powerleveling Warcraft Power Leveling Warcraft PowerLeveling buy runescape gold buy runescape money runescape items runescape accounts runescape gp dofus kamas buy dofus kamas Guild Wars Gold buy Guild Wars Gold lotro gold buy lotro gold lotro gold buy lotro gold lotro gold buy lotro gold runescape money runescape power leveling runescape money runescape gold dofus kamas cheap runescape money cheap runescape gold Hellgate Palladium Hellgate London Palladium Hellgate money Tabula Rasa gold tabula rasa money Tabula Rasa Credit Tabula Rasa Credits Hellgate gold Hellgate London gold wow power leveling wow powerleveling Warcraft PowerLeveling Warcraft Power Leveling World of Warcraft PowerLeveling World of Warcraft Power Leveling runescape power leveling runescape powerleveling eve isk eve online isk eve isk eve online isk tibia gold Fiesta Silver Fiesta Gold SilkRoad Gold buy SilkRoad Gold runescape accounts buy runescape accounts rs2 accounts buy rs2 accounts runescape power leveling rs2 power leveling FFXI Gil buy FFXI Gil gaia gold buy gaia gold buy dofus kamas buy dofus kamas dofus kamas runescape accounts buy runescape accounts rs2 accounts buy rs2 accounts runescape power leveling rs2 power leveling rs2 gold buy rs2 gold runescape

Tuesday, July 15, 2008 10:46:00 AM  

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home

| مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin


My blog is worth $11,855.34.
How much is your blog worth?