بابا و دخترش

بابا و دختراش

Monday, September 01, 2003اين هم خبری که می تونه مورد علاقه دوست داران داستانهای علمی تخيلی از جمله اعضای باشگاه بعد هفتم باشه ( من از خوانندهای پروپا قرص شون هستم) :
نخست وزير ژاپن در ديدار اخير خودش از جمهوری چک همراه عجيبی رو برده بود که باعث تعجب و حيرت ميزبان و بقيه جهانيان شد. اين روبات 4 فوتی ( تقريبا يک متر و بيست سانتيمتری) به اسم آسيمو ( آدم رو ياد ايزاک آسيموف می اندازه ) که ساخت هوندا ست در مجلس شام رسمی به گرمی با نخست وزير چک سلام عليک و احوال پرسی کرد و با گفتن جوک مهمانها را مشغول کرد و نهايتا از حاضران خواست به سلامتی ژاپن و جمهوری چک و روابط دوستانه بين انسانها و رباتها شامپاين خود را بنوشند ( گرچه خودش به دليل نداشتن سن مجاز از اينکار امتناع کرد). همينطور در ملاقاتی از موزه پراگ دسته گلی تقديم نيم تنه کارل کاپک نمايشنامه نويس فقيد چک کرد که در سال 1921 برای اولين بار کلمه روبات را ابداع و در نمايشنامه خود به کار برد.

1 Comments:

Anonymous Anonymous said...

runescape money runescape gold runescape gold runescape money buy runescape gold buy runescape money runescape money runescape gold wow power leveling wow powerleveling Warcraft Power Leveling Warcraft PowerLeveling buy runescape gold buy runescape money runescape items runescape accounts runescape gp dofus kamas buy dofus kamas Guild Wars Gold buy Guild Wars Gold lotro gold buy lotro gold lotro gold buy lotro gold lotro gold buy lotro gold runescape money runescape power leveling runescape money runescape gold dofus kamas cheap runescape money cheap runescape gold Hellgate Palladium Hellgate London Palladium Hellgate money Tabula Rasa gold tabula rasa money Tabula Rasa Credit Tabula Rasa Credits Hellgate gold Hellgate London gold wow power leveling wow powerleveling Warcraft PowerLeveling Warcraft Power Leveling World of Warcraft PowerLeveling World of Warcraft Power Leveling runescape power leveling runescape powerleveling eve isk eve online isk eve isk eve online isk tibia gold Fiesta Silver Fiesta Gold SilkRoad Gold buy SilkRoad Gold runescape accounts buy runescape accounts rs2 accounts buy rs2 accounts runescape power leveling rs2 power leveling FFXI Gil buy FFXI Gil gaia gold buy gaia gold buy dofus kamas buy dofus kamas dofus kamas runescape accounts buy runescape accounts rs2 accounts buy rs2 accounts runescape power leveling rs2 power leveling rs2 gold buy rs2 gold runescape

Tuesday, July 15, 2008 10:47:00 AM  

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home

| مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin


My blog is worth $11,855.34.
How much is your blog worth?