بابا و دخترش

بابا و دختراش

Saturday, September 06, 2003

عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد ...
روز ها که پیاده می رم سر کار همیشه سر راهم یه زن حدودا سی ساله لاغر اندام رو می بینم که نشسته روی زمین و یه دستمال پارچه ای با چند تا سکه 10 - 20 سنتی هم جلو اش بازه و داره رسما گدایی می کنه دفعه اول که دیدم اش خیلی تعجب کردم آخه اینجور گداها اینجا تا حالا ندیده بودم . سیستم تامین اجتماعی برای استرالیایی های بیکار هم فکر هایی کرده بنابراین اونهایی هم که از کار بی کار می شند هم حتی نیاز به گدایی ندارند ولی اگه یه روز میلشون بکشه که گدایی کنند معمولا یه ساکسیفون یا ویولون یا چیزی شبیه اون رو بدست می گیرند و شروع می کنند به هنر نمایی و مردم هم گاهی یکی دو سکه براشون پرت می کنند حتی بعضی ها شون که از این هنر ها ندارند صورت و لباس هاشون رو با رنگ سفید رنگ می کنند و ساعت ها مثل مجسمه وایمی ایستند تا درآمدی کسب کنند . جالب ترین موردی که دیده بودم یک پسرک ورزشکار بود که ادعا می کرد برنده برنز المپیک بوده و برای هنرنمایی ساعت ها طناب می زد. ولی این دخترک زار و نزار هیچ هنری از خودش نشون نمی داد فقط نشسته بود و منتظر بود که کسی براش پولی پرت کنه برای همین زیاد ازش دل خوشی نداشتم حتی یک ذره هم ازش متنفر بودم و همیشه با بی تفاوتی از کنارش رد می شدم تا اینکه امروز وقتی از اونجا رد شدم صدای له شدن چیزی رو شنیدم . برگشتم و دیدم که که یکی از این لات و لوت ها موقع رد شدن لیوان یکبار مصرفی رو که اون برای انداختن سکه ها در جلو اش گذاشته بود رو با پا له کرده و رفته . خیلی دلم براش سوخت وقتی که دیدم چقدر از این حرکت ناراحت شده و اشک تو چشماش جمع شده برای همین برگشتم و یه سکه به اش دادم و کمی دلداری اش دادم. دیگه اون تنفری رو که از اون به خاطر گدا بودن اش داشتم احساس نمی کردم بلکه دلم به حال اش می سوخت و همه اینها رو کسی باعث شده بود که می خواست در حق اش بدی کنه ولی ناخواسته باعث خوبی براش شده بود.

1 Comments:

Anonymous Anonymous said...

runescape money runescape gold runescape gold runescape money buy runescape gold buy runescape money runescape money runescape gold wow power leveling wow powerleveling Warcraft Power Leveling Warcraft PowerLeveling buy runescape gold buy runescape money runescape items runescape accounts runescape gp dofus kamas buy dofus kamas Guild Wars Gold buy Guild Wars Gold lotro gold buy lotro gold lotro gold buy lotro gold lotro gold buy lotro gold runescape money runescape power leveling runescape money runescape gold dofus kamas cheap runescape money cheap runescape gold Hellgate Palladium Hellgate London Palladium Hellgate money Tabula Rasa gold tabula rasa money Tabula Rasa Credit Tabula Rasa Credits Hellgate gold Hellgate London gold wow power leveling wow powerleveling Warcraft PowerLeveling Warcraft Power Leveling World of Warcraft PowerLeveling World of Warcraft Power Leveling runescape power leveling runescape powerleveling eve isk eve online isk eve isk eve online isk tibia gold Fiesta Silver Fiesta Gold SilkRoad Gold buy SilkRoad Gold runescape accounts buy runescape accounts rs2 accounts buy rs2 accounts runescape power leveling rs2 power leveling FFXI Gil buy FFXI Gil gaia gold buy gaia gold buy dofus kamas buy dofus kamas dofus kamas runescape accounts buy runescape accounts rs2 accounts buy rs2 accounts runescape power leveling rs2 power leveling rs2 gold buy rs2 gold runescape

Tuesday, July 15, 2008 10:46:00 AM  

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home

| مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin


My blog is worth $11,855.34.
How much is your blog worth?