بابا و دخترش

بابا و دختراش

Friday, December 02, 2005

یک خبر خوب ، یک خبر بد
امروز دوتا خبر دارم ، یکی خبر خوب و یک خبر بد. اول خبر بد :

1- امروز بعد از 12 سال یک استرالیایی اعدام شد. Nguyen Tuong Van صبح امروز در زندانی در سنگاپور به دار آویخته شد. تلاش تمام مقامات استرالیا برای تبدیل حکم اعدام او که به زندان به هیچ نتیجه ای نرسید .او که به جرم حمل و نقل 396.2 گرم هروئین در سال 2002 در سنگاپور دستگیر شد در اون زمان ادعا کرد این کار را برای کمک به بازپرداخت بدهی برادرش انجام داده است. حکم اعدام در استرالیا ملغی شده و آخرین فرد استرالیایی که قبل از این اعدام شده بود Michael McAuliffe در مالزی بود.

2-اما خبر خوب. انگار اون هاله نوری که جناب احمدی نژاد دیده بودند یه جور بیماری مسریه و تازگی به اطرافیان ایشون هم سرایت کرده. تا به حال که کسی هاله نور احمدی نژاد رو ندیده ولی این یکی رو ظاهرا عکاس مهرنیوز شکار کرده

1 Comments:

Anonymous Anonymous said...

runescape money runescape gold runescape gold runescape money buy runescape gold buy runescape money runescape money runescape gold wow power leveling wow powerleveling Warcraft Power Leveling Warcraft PowerLeveling buy runescape gold buy runescape money runescape items runescape accounts runescape gp dofus kamas buy dofus kamas Guild Wars Gold buy Guild Wars Gold lotro gold buy lotro gold lotro gold buy lotro gold lotro gold buy lotro gold runescape money runescape power leveling runescape money runescape gold dofus kamas cheap runescape money cheap runescape gold Hellgate Palladium Hellgate London Palladium Hellgate money Tabula Rasa gold tabula rasa money Tabula Rasa Credit Tabula Rasa Credits Hellgate gold Hellgate London gold wow power leveling wow powerleveling Warcraft PowerLeveling Warcraft Power Leveling World of Warcraft PowerLeveling World of Warcraft Power Leveling runescape power leveling runescape powerleveling eve isk eve online isk eve isk eve online isk tibia gold Fiesta Silver Fiesta Gold SilkRoad Gold buy SilkRoad Gold runescape accounts buy runescape accounts rs2 accounts buy rs2 accounts runescape power leveling rs2 power leveling FFXI Gil buy FFXI Gil gaia gold buy gaia gold buy dofus kamas buy dofus kamas dofus kamas runescape accounts buy runescape accounts rs2 accounts buy rs2 accounts runescape power leveling rs2 power leveling rs2 gold buy rs2 gold runescape

Tuesday, July 15, 2008 12:52:00 PM  

Post a Comment

<< Home

| مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin


My blog is worth $11,855.34.
How much is your blog worth?