بابا و دخترش

بابا و دختراش

Wednesday, November 02, 2005

بی سوادی علمی یا تحریف خبری؟ قسمت دوم

حتما قضیه اون مجسمه رو که دستمایه یک عده عوام فریب شده بود رو یادتونه


به تازگی هم یک سری دیگه راه افتادند و ایمیل هایی با عکس و تفصیلات از نامه های تاریخی یزدگرد سوم و عمر رو این ور و اون ور پخش می کنند ولی جالبه که بدونید این نامه ها هم جعلیه و زایده تخیلات بعضی ها و خوش باوری بعضی های دیگه است


کافیه نقد یکی از بلاگرهای قدیمی رو که اهل بخیه هم هست رو بخونید( نقد خداداد رضاخانی بر نامه یزدگردFaking Yazdgerd( تا ببینید چقدر این نامه ها من در آوردی و مضحکه. من رد این نامه ها رو گرفتم تا جایی که می رسه به کتابی در یاد یکی از پان ایرانیست های دو آتشه یعنی جناب دکتر رضا مظلومان( که بعدا" اسمش رو به کورش آریامنش عوض کرد)
برای نمونه به مراجع زیر مراجع کنید:
مرجع 1

مرجع 2

یک مورد دیگه هم درباره شجره نامه خلیفه دوم که می تونید اصل و نقد اش رو اینجا بخونید

http://www.bazgasht.net/

1 Comments:

Anonymous Anonymous said...

runescape money runescape gold runescape gold runescape money buy runescape gold buy runescape money runescape money runescape gold wow power leveling wow powerleveling Warcraft Power Leveling Warcraft PowerLeveling buy runescape gold buy runescape money runescape items runescape accounts runescape gp dofus kamas buy dofus kamas Guild Wars Gold buy Guild Wars Gold lotro gold buy lotro gold lotro gold buy lotro gold lotro gold buy lotro gold runescape money runescape power leveling runescape money runescape gold dofus kamas cheap runescape money cheap runescape gold Hellgate Palladium Hellgate London Palladium Hellgate money Tabula Rasa gold tabula rasa money Tabula Rasa Credit Tabula Rasa Credits Hellgate gold Hellgate London gold wow power leveling wow powerleveling Warcraft PowerLeveling Warcraft Power Leveling World of Warcraft PowerLeveling World of Warcraft Power Leveling runescape power leveling runescape powerleveling eve isk eve online isk eve isk eve online isk tibia gold Fiesta Silver Fiesta Gold SilkRoad Gold buy SilkRoad Gold runescape accounts buy runescape accounts rs2 accounts buy rs2 accounts runescape power leveling rs2 power leveling FFXI Gil buy FFXI Gil gaia gold buy gaia gold buy dofus kamas buy dofus kamas dofus kamas runescape accounts buy runescape accounts rs2 accounts buy rs2 accounts runescape power leveling rs2 power leveling rs2 gold buy rs2 gold runescape

Tuesday, July 15, 2008 12:50:00 PM  

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home

| مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin


My blog is worth $11,855.34.
How much is your blog worth?