بابا و دخترش

بابا و دختراش

Saturday, December 20, 2003

بعضی ها به من می گن بابا چرا اینقدر پولکی شدی. نمی دونید این دوره همه به این مرض دچارند . امروز دیدم گوگل هم توی آگهی هایی که تو صفحه حسین درخشان می گذاره آدرس این سایت رو داده که اسکناس های عراقی زمان صدام حسین رو می فروشه . بیچاره هودر که بایستی صبر کنه تا یکی اسکناس صدام بخره تا پورسانت اش رو بگیره. ( ولی هودر جان یادت باشه اگه کسی از این صفحه رفت اونجا بایستی سهم من هم بدی !) اما ادامه بحث شیرین اسکناس های استرالیایی:
اسکناس های استرالیا چندتا ویژگی جالب دارند که برای راحت تر کردن کار دستگاههای اتوماتیک فروش نوشابه و ... و همینطور تشخیص اسکناس های اصلی از جعلی کاربرد داره از جمله :
1- رو و پشت هر اسکناس یک دایره سفید که داخل اش یک ستاره 7 پر رنگی وجود داره رسم شده.در یکطرف اسکناس 4 پر و در طرف دیگر 3 پر این ستاره رنگی شده

2- روی همه اسکناس ها (که از جنش پلی استر) هستند یک پنجره شفاف وجود داره که در داخل اونها بسته به نوع اسکناس علاثم خاصی نوشته شده که ممکنه روی اسکناس ها جعلی نباشد.

3- روی هر اسکناس به صورت بسیار ریز Micro printing مقدار اسمی هر اسکناس یا جملات خاصی درج شده

در شکل پست پایین دو طرف یک اسکناس 100 دلاری استرالیا دیده می شود که ناحیه های raised printing وmicro printing با شماره های 1 و 2 مشخص شده اند.
[مرجع]

1 Comments:

Blogger Adi said...

Oes Tsetnoc one of the ways in which we can learn seo besides Mengembalikan Jati Diri Bangsa. By participating in the Oes Tsetnoc or Mengembalikan Jati Diri Bangsa we can improve our seo skills. To find more information about Oest Tsetnoc please visit my Oes Tsetnoc pages. And to find more information about Mengembalikan Jati Diri Bangsa please visit my Mengembalikan Jati Diri Bangsa pages. Thank you So much.
Oes Tsetnoc | Semangat Mengembalikan Jati Diri Bangsa

Thursday, November 26, 2009 12:33:00 AM  

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home

| مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin


My blog is worth $11,855.34.
How much is your blog worth?