بابا و دخترش

بابا و دختراش

Tuesday, April 22, 2003بلاخره تعطيلات طولانی مدت(4 روزه) ايستر هم تموم شد من که اين آخری ها دلم برای برگشتن سر کار و زندگی تنگ شده بود :-)
ايستر در عقايد مسيحيان يادآوری خاطره درگذشت و زنده شدن حضرت مسيح (ع) است که با جمعه خوب يا Good Friday که يعنی سالروز درگذشت مسيح شروع می شه و تا سه روزبعد که بر طبق اعتقادات اونها زمان بازگشت مسيح به زندگی است ادامه پيدا می کنه. تعطيلات ايستر برای بچه فرصت خوبيه که از خودشون با تخم مرع های شکلاتی و خرگوش های شکلاتی( که بعدها تبديل به سمبل های ايستر شدند) پذيرايي کنند . مردم اين روزها به هم شکلات های مخصوص ايستر رو هديه می دهندو اينجوری خاطره ايستر رو زنده نگه می دارند چه اون رو قبول داشته باشند يا نه. نيلوفر هم بی نصيب نموند و يک خرگوش شکلاتی بزرگ هديه گرفت که فردا صبح اش تبديل شد به شکلات های خوش مزه ای که تا غافل شديم نيلوفر خانم همه اش رو نوش جون کرده بود!

2 Comments:

Anonymous Anonymous said...

runescape money runescape gold runescape gold runescape money buy runescape gold buy runescape money runescape money runescape gold wow power leveling wow powerleveling Warcraft Power Leveling Warcraft PowerLeveling buy runescape gold buy runescape money runescape items runescape accounts runescape gp dofus kamas buy dofus kamas Guild Wars Gold buy Guild Wars Gold lotro gold buy lotro gold lotro gold buy lotro gold lotro gold buy lotro gold runescape money runescape power leveling runescape money runescape gold dofus kamas cheap runescape money cheap runescape gold Hellgate Palladium Hellgate London Palladium Hellgate money Tabula Rasa gold tabula rasa money Tabula Rasa Credit Tabula Rasa Credits Hellgate gold Hellgate London gold wow power leveling wow powerleveling Warcraft PowerLeveling Warcraft Power Leveling World of Warcraft PowerLeveling World of Warcraft Power Leveling runescape power leveling runescape powerleveling eve isk eve online isk eve isk eve online isk tibia gold Fiesta Silver Fiesta Gold SilkRoad Gold buy SilkRoad Gold runescape accounts buy runescape accounts rs2 accounts buy rs2 accounts runescape power leveling rs2 power leveling FFXI Gil buy FFXI Gil gaia gold buy gaia gold buy dofus kamas buy dofus kamas dofus kamas runescape accounts buy runescape accounts rs2 accounts buy rs2 accounts runescape power leveling rs2 power leveling rs2 gold buy rs2 gold runescape

Tuesday, July 15, 2008 1:07:00 PM  
Anonymous Anonymous said...

You said you will love me wow gold the whole life, but WoW Gold you marry her. You said you will wow power leveling,come to marry me, but this will not be carried out forever.WoW Gold I am trying my best to forget you and do not love you anymore. wow leveling But I failed and I still love you. Maybe wow leveling she needs you more compared wow leveling with me. So I tell you that world of warcraft power leveling you should love world of warcraft power leveling her and take good world of warcraft leveling care of her. You said I was so kind.world of warcraft leveling Yes, because I love you,world of warcraft leveling I hope you will be power leveling happy forever.

Saturday, February 14, 2009 3:55:00 PM  

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home

| مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin


My blog is worth $11,855.34.
How much is your blog worth?