بابا و دخترش

بابا و دختراش

Wednesday, March 20, 2002

چلچله ها شاد باشيد شادي کنيد فردا بهاره:چلچله ها شاد باشيد شادي کنيد فردا بهاره. اين يه روز هم ميگذره و زمستون هم تموم ميشه. فردا که بهار بياد برف ها آب ميشند گلها وا ميشند شکوفه ها درمي آند آسمون آبي ميشه آبي آبي .
بچه ها لباسهاي نو شونو ميپوشند عيدياشونو به هم نشون مي دند دست همو مي گيرند با هم شادي ميکنند . شما هم پاشيد غم و غصه ها رو از خونه جارو کنيد دلتنگي ها و کينه ها رو از وجودتون بشوريد و بيرون کنيد.چرک و ناپاکي رو از لباساتون پاک کنيد بگذاريد همه ببينند چقدر پاکي و قشنگي خوبه . پنجره ها رو باز کنيد بزاريد بوي بهار بياد و دلها تون زنده کنه . ياد تون باشه فردا عمو نوروز مي اد . بيدار بشينيد تا شما رو ببينه. عيديتون رو هم ازش بگيريد. يادتون نره سر سفره وقتي مادر بزرگ داره دعاي تحويل سال رو مي خونه شما هم باهاش بخونيد :

يا مقلب القلوب و الابصار،
يا مدبر الليل و النهار،
يا محول الحول و الاحوال،
حول حالنا الى احسن الحال
1 Comments:

Anonymous Anonymous said...

welcome to the wow power leveling cheap Wow gold service site, buy cheap wow gold,wow gold,world of warcraft power leveling buy wow gold

Saturday, February 14, 2009 3:06:00 PM  

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home

| مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin


My blog is worth $11,855.34.
How much is your blog worth?