بابا و دخترش

بابا و دختراش

Tuesday, April 04, 2006

اولین خبری که بعد از تصمیم شورای حکام در فرستادن پرونده ایران به شورای امنیت منتشر شد قرارداد استرالیا و هند برای فروش اورانیوم به هند بود. که اعتراض خیلی ها رو در برداشت. چون همه می دونند که هند کشوریه که پایبند به ان تی پی نیست و اورانیوم رو فقط برای تولید برق استفاده نمی کنه و به همین دلایل استرالیا سالها مخالف فروش اورانیوم به هند بود تا بلاخره با دخالت امریکا کار بر عکس شد. حالا هم بعد از اینکه امید ایران به حمایت روسیه و چین در شورای امنیت کمرنگتر شده خبر از قرارداد فروش اورانیوم استرالیا به چین می رسه. اینجوری که بوش می آد دفعه بعد نوبت روسیه است که در صورت همکاری با امریکایی ها از منابع اورانیومی استرالیا بهره مند بشه.

1 Comments:

Anonymous Anonymous said...

runescape money runescape gold runescape gold runescape money buy runescape gold buy runescape money runescape money runescape gold wow power leveling wow powerleveling Warcraft Power Leveling Warcraft PowerLeveling buy runescape gold buy runescape money runescape items runescape accounts runescape gp dofus kamas buy dofus kamas Guild Wars Gold buy Guild Wars Gold lotro gold buy lotro gold lotro gold buy lotro gold lotro gold buy lotro gold runescape money runescape power leveling runescape money runescape gold dofus kamas cheap runescape money cheap runescape gold Hellgate Palladium Hellgate London Palladium Hellgate money Tabula Rasa gold tabula rasa money Tabula Rasa Credit Tabula Rasa Credits Hellgate gold Hellgate London gold wow power leveling wow powerleveling Warcraft PowerLeveling Warcraft Power Leveling World of Warcraft PowerLeveling World of Warcraft Power Leveling runescape power leveling runescape powerleveling eve isk eve online isk eve isk eve online isk tibia gold Fiesta Silver Fiesta Gold SilkRoad Gold buy SilkRoad Gold runescape accounts buy runescape accounts rs2 accounts buy rs2 accounts runescape power leveling rs2 power leveling FFXI Gil buy FFXI Gil gaia gold buy gaia gold buy dofus kamas buy dofus kamas dofus kamas runescape accounts buy runescape accounts rs2 accounts buy rs2 accounts runescape power leveling rs2 power leveling rs2 gold buy rs2 gold runescape

Tuesday, July 15, 2008 10:10:00 AM  

Post a Comment

<< Home

| مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin


My blog is worth $11,855.34.
How much is your blog worth?