بابا و دخترش

بابا و دختراش

Wednesday, December 24, 2003

gمبادي ورودي و خروجي ايالات متحده از اين پس به هنگام ورود و خروج گردشگران از آنان انگشت‌نگاري كرده و عكس مي‌گيرند تا امكان پيگيري روند ورود يا خروج خارجياني كه از ايالات متحده ديدار مي‌كنند، فراهم آيد.

به گزارش روزنامه استراليايي AGE قرار است از پنجم ژانويه تمامي 15 فرودگاه بين‌المللي آمريكا و مبادي گمركي زميني و دريايي اين كشور مقررات جديد ورود و خروج براي خارجي‌هااجرا شود.
بيل استراسبرگر، سخنگوي وزارت امنيتي داخلي ايالات متحده با اشاره به اجراي اين طرح ادعا كرد مردم اجتناب ناپذير بودن افزايش تمهيدات امنيتي در مبادي گمركي آمريكا را درك كنند. اين برنامه كه از آن تحت عنوان US- VISIT ياد مي‌شود قرار است با به كارگيري نرم‌‌فزارهاي كامپيوتري پيشرفته ورود و خروج 24 ميليون گردشگري كه هر ساله وارد ايالات متحده شده يا اين كشور را ترك مي‌كنند، تحت نظر گيرد.

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home

| مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin


My blog is worth $11,855.34.
How much is your blog worth?