بابا و دخترش

بابا و دختراش

Tuesday, December 18, 2001

عيد شما مبارك. انشااله نماز و روزه ها قبول باشد. شايد اكثر ايراني هايي كه الان در خارج از كشور اند با من هم عقيده باشند كه مناسبت‌هايي از قبيل اعياد ملي و مذهبي و حتي بعضي از انهاكه شايد در خود ايران هم اونها را فراموش مي‌كرديم مثل جشن مهرگان در خارج از كشور يك جورهايي شيرين تر وپرخاطره‌تر شايد هم غريب تراز سالهايي است كه در ايران بوديم است . سحري كه مي‌تواند شامل خرماي وارداتي امريكايي و پنير دودي استراليايي و نان تست شده باشد تنها وقتي قابل خوردنه كه از تلويزيون ذهن‌ات سفره‌ي سحري را كه مادر پهن كرده ببيني قلقل سماور را با چهره‌هاي بچه‌هاي خواب‌الود- ولي خوشحال ازاينكه مادر بعد از التماس هاي ديشب دلش به حالشون سوخته و اونها را هم بيدار كرده-تجسم كني و دعاي سحر را از راديو خاطراتت بشنوي : الهي اني اسألك به كلماتك ... و

1 Comments:

Blogger Adi said...

Oes Tsetnoc one of the ways in which we can learn seo besides Mengembalikan Jati Diri Bangsa. By participating in the Oes Tsetnoc or Mengembalikan Jati Diri Bangsa we can improve our seo skills. To find more information about Oest Tsetnoc please visit my Oes Tsetnoc pages. And to find more information about Mengembalikan Jati Diri Bangsa please visit my Mengembalikan Jati Diri Bangsa pages. Thank you So much.
Oes Tsetnoc | Semangat Mengembalikan Jati Diri Bangsa

Thursday, November 26, 2009 12:34:00 AM  

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home

| مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin


My blog is worth $11,855.34.
How much is your blog worth?