بابا و دخترش

بابا و دختراش

Saturday, December 15, 2001

امروزخانم‌عالمي مطلبي‌ رانوشته بود كه مي‌تونه به خوبي جمله چند روز پيش من را ترجمه كنه
دراينكه خانمها به مشغوليات شوهرانشان به ديد مثبتي نگاه نمي‌كنندبحثي نيست ولي آيا عكس اون هم صادقه؟ اين سواليي كه شنيدن جوابش از زبان خود خانم ها جالبتره.

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home

| مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin


My blog is worth $11,855.34.
How much is your blog worth?